GEO - ƒ geodetske storitve

UREDITEV IN EVIDENTIRANJE MEJEMeja parcele je urejena takrat, ko je stanje v naravi usklajeno s podatki v zemljiškem katastru.

Urejena meja omogoča lastniku dokazovanje lastništva v naravi, sklepanje pravnih poslov (prodaja, hipoteka,... ), urejene odnose s sosedi.

Ureja se lahko ves obod parcele ali pa le določen del meje.

Geodetsko podjetje mora vabiti na mejno obravnavo lastnika parcele,katere meja se ureja, in lastnike sosednjih parcel.

Zahtevo za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje se vloži na Geodetski upravi RS, zahtevi je potrebno priložiti elaborat ureditve meje, ki ga izdela geodetsko podjetje z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev.

REFERENCE NA ZAHTEVO