GEO - ƒ geodetske storitve

SPREMEMBA DEJANSKE RABEV zemljiškem katastru se vodijo podatki o dejanskih rabah zemljišč, pri čemer ločimo:

  • kmetijska zemljišča
  • gozdna zemljišča
  • vodna zemljišča
  • neplodna zemljišča in
  • pozidana zemljišča.

Če imate v zemljiškem katastru vpisano dejansko rabo zemljišča, ki ne ustreza dejanskemu stanju v naravi, lahko pri nas naročite storitev imenovano sprememba dejanske rabe zemljišča.

http://www.gu.gov.si/


REFERENCE NA ZAHTEVO