GEO - ƒ geodetske storitve

SPREMEMBE PODATKOV KATASTRA STAVBSpremembe podatkov v katastru stavb se lahko izvedejo, če so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb in če so lastniki stavbe ali delov stavbe vpisani v zemljiško knjigo.


Za spremembo podatkov katastra stavb se šteje:

  • sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe
  • sprememba lege, oblike ali površine
  • sprememba dejanske rabe
  • sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora
  • vpis novega dela stavbe
  • izbris stavbe ali dela stavbe

Pogoj za vpis spremembe podatkov katastra stavb je, da so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb in da so lastniki stavbe ali delov stavbe vpisani v zemljiško knjigo.

http://www.gu.gov.si/


REFERENCE NA ZAHTEVO