GEO - ƒ geodetske storitve

SPREMEMBA BONITETESprememba bonitete zemljišča se določi v postopku spremembe bonitete zemljišča, ki ga izvede geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve, v zemljiškem katastru pa se evidentira v postopku evidentiranja spremembe bonitete zemljišča. Strokovna podlaga za uvedbo postopka evidentiranja spremembe bonitete zemljišča je elaborat spremembe bonitete zemljišča. Elaborat izdela geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve v postopku spremembe bonitete zemljišča. Strokovna dela za izdelavo elaborata (izračun in določitev bonitetnih točk) izvaja oseba, ki je kmetijski oziroma gozdarski strokovnjak z ustrezno izobrazbo in s pooblastilom za bonitiranje.

http://www.gu.gov.si/


REFERENCE NA ZAHTEVO