GEO - ƒ geodetske storitve

OZNAČITEV MEJEOznačitev meje je geodetska storitev, s katero urejeno mejo označimo v naravi z mejnimi znamenji ali mejniki.

Postopek označitve meje z mejniki v naravi se uporablja samo za predhodno že urejene meje. Torej meje, ki so bile določene pred letom 2000, to je pred uveljavitvijo Zakona o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot (Ur. List RS št. 52/2000), se ne štejejo za urejene meje in je zato pred označitvijo potrebno meje urediti v postopku ureditve meje.

http://www.gu.gov.si/


REFERENCE NA ZAHTEVO