GEO - ƒ geodetske storitve

O PODJETJU

Ne gre za količino, kvaliteta je edino kar je pomembno.

Z več kot deset letnimi izkušnjami na področju inženirske geodezije, meritev visokih natančnosti in del zemljiškem katastru, je bilo leta 2009 ustavljeno podjetje GEO-ƒ.

Naše podjetje izvaja dela s področja inženirske geodezije, zemljiškega katastra, katastra stavb, katastra gospodarske javne infrastrukture, izdelave geografskih informacijskih sistemov in geodetskega svetovanja. Za vse naštete storitve imamo tudi dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev na celotnem področju Republike Slovenije, ki ga je izdala Geodetska uprava RS.

Kvaliteta storitev ter zadovoljstvo naročnikov in končnih uporabnikov je naše načelo, ki se ga držimo pri izvajanju svojih storitev. Veliko pozornosti namenjamo usposabljanju in izobraževanju zaposlenih ter spremljanju novih trendov na področju geodezije.

Naprej nas vodi kvalitetno delo, neprekinjen razvoj ter mlad strokovni kader poln ambicij, ki nas želi pripeljati med najuspešnejša podjetja na področju izvajanja geodetskih storitev v svoji regiji, Sloveniji in Evropi.