GEO - ƒ geodetske storitve

OPAZOVANJE PREMIKOV IN POSEDANJ OBJEKTOV


Izvajamo:

  • MONITORING MOSTOV
  • MONITORING PLAZOV
  • MONITORING V GRADBENIŠTVU
  • MONITORING VODNIH ZAJETIJ - JEZOV
  • MONITORING TUNELOV
  • opremeljeni za izvajanje monitoringa 24/7

Naravni vplivi kot so sile vetra, temperaturne spremembe, statične in dinamične obremenitve, tektonski in seizmični vplivi, sprememba v višini podtalnice in drugo, so možni vzroki za spremembo položaja grajenih in naravnih objektov.

Naj gre za spremljanje premikov nestabilnih tal, spremljanju premikov pilotnih sten, visokih temeljev, spremljanju premikov dolgih mostov ali velikih vodnih jezov, spremljanje premikov že zgrajenih objektov v območju gradenj in izkopov gradbenih jam je podjetje GEO-ƒ zanesljiv partner. Z izbranim strokovnim kadrom na področju inženirske geodezije in preciznih meritev smo opremljeni z vrhunsko opremo za opazovanje premikov in posedanj. Opazovanje premikov in posedanj objektov izvajamo z geodetskimi merskimi tehnikami in preciznimi geodetskimi instrumenti - senzorji, s katerimi določimo natančen položaj objektov v prostoru. Na osnovi teh meritev analiziramo spremembe položaja v določenih časovnih obdobjih. Rezultat meritev je poročilo, ki natančno analizira spremembe položaja in nastale deformacije. Ločimo smer spremembe položaja: horizontalno spremembo položaja ali premik, vertikalno spremembo položaja ali posedanje. Vsaka sprememba položaja objekta je lahko nevarna, ker lahko povzroči poškodbe in deformacije grajenih in naravnih objektov ter vpliva na varnost življenja in zdravja ljudi.

Kdaj je opazovanje premikov in posedanj objekta potrebno izvajati?
Opazovanja premikov in posedanj izvajamo prigradnji in postavljanju velikih temeljev, spremljanje objektov v okolici gradnje - urbana središča, spremljanje objektov pri podzemnih gradnjah, spremljanje premikov in posedanj objektov na slabo nosilnih tleh, spremljanje izkopov gradbenih jam in zagatnih sten, spremljanje premikov objektov visokih gradenj, spremljanje plazovitih terenov

Soočanje z novimi izzivi
Inženirji projektivnih podjetij se dandanes soočajo z vedno novimi in težjimi izzivi na področju gradnje. So zadolženi in odgovorni da njihovi objekti ostanejo v dobrem stanju, to pa pomeni da je potrebno ugotavljati premike objektov v milimetrskih natančnostih. Natančni in zanesljivi podatki v časovnih presledkih o premikih objektov, so zelo pomembni podatki za gradbenike in projektante. Omogočajo jim primerjavo med obnašanjem konstrukcij objekta v realnem času in teoretičnih modelih in tako ohranjanje objektov v 'zdravem' stanju z majhnimi stroški.

Zaupajte zanesljivemu partnerju
Strokovni tim podjetja GEO-ƒ ima na področju 'monitoringa' objektov večletne izkušnje pri opazovanju premikov gradbenih jam, zagatnih sten, premikov visokozgrajenih objektov, opazovanju viaduktov in mostov, zemeljskih plazov in za 'monitoring' takšnih objektov uporablja geodetske instrumente in programsko opremo proizvajalca Leica geosystems.

Zmanjšajte stroške
S pravočasnimi podatki in analizami zmanjšate stroške, saj v primeru deformacij objektov lahko pravočasno ukrepate, torej preden pride do katastrofalnih napak, ki so lahko poškodbe ljudi, smrt ali bistveno finančno tveganje. Sistem 'monitoringa' pomaga zmanjševati tako sprotne kot tudi dolgoročne stroške vzdrževanja povezanih s premiki in deformacijami objektov.

Zmanjšajte tveganje
Sistem 'monitoringa' - spremljanja premikov in deformacij objektov nam z analizo pridobljenih podatkov opazovanj pomaga razumeti sedanje stanje in prihodnje posledice strukturnih premikov. Varnost objektov se s tem bistveno poveča. Gradbeniki lahko zmanjšajo izpostavljenost tveganju pred, med in po gradnji objekta, z nenehnim spremljanjem objekta preko njegovega življenskega ciklusa. Z analizo opazovanj je možno zaznati težave in kritične položaje ter tako pravočasno ukrepati in zavarovati zdravje in življenja ljudi.

GEO-ƒ 24/7
V podjetju GEO-ƒ imamo merilne senzorje, ki omogočajo avtomatizirani 'monitoring' objektov 24 ur dnevno. Z ustreznimi merilnimi senzorji, programsko opremo in zapletenimi algoritmi obdelave podatkov opazovanj nudimo maksimalno podporo pri opazovanju deformacij in premikov opazovanih objektov.