GEO - ƒ geodetske storitve

LASERSKO SKENIRANJEZ metodo terestričnega laserskega skeniranja v zelo kratkem času zajamemo milijone (oblak) točk, in pri tem ne izpustimo nobene podrobnosti.


Izvajamo:

  • skeniranje kamnolomov, mostov, tunelov, plazov, gradbenih jam…
  • skeniranje industrijskih cevovodov in jeklenih konstrukcij…
  • skeniranje zgodovinskih objektov in kompleksnih fasad…
  • skeniranje v arheologiji…
  • skeniranje kalupov in modelov…

REFERENCE NA ZAHTEVO