GEO - ƒ geodetske storitve

KOMASACIJAKomasacija je zložba parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice in razdelitev po zložbi oblikovanega zemljiškega sklada na nove parcele tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča.

Komasacija se lahko izvede kot pogodbena komasacija izvede se na podlagi sklenjene pogodbe med lastniki, katerih podpisi morajo biti notarsko overjeni) ali kot upravna komasacija (izvede se na podlagi odločbe, izdane v upravnem postopku).

Z uvedbo postopka je na komasacijskem območju praviloma prepovedan promet z zemljišči, parceliranje zemljišč, graditev in sajenje oziroma odstranjevanje nasadov ter gozdnega drevja. Hipoteke in stvarna bremena se po uradni dolžnosti vpišejo na novo dodeljena zemljišča.

http://www.gu.gov.si/


REFERENCE NA ZAHTEVO