GEO - ƒ geodetske storitve

IZRAVNAVA MEJEZa izravnavo meje gre, kadar se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje.


Da lahko izravnamo mejo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • meja mora biti predhodno urejena
  • oba lastnika parcel se morata strinjati in soglašati z izravnavo meje, kar potrdita s svojim podpisom zapisnika
  • površine izravnanih delov parcel se ne smejo razlikovati za več kot 5% od manjše parcele, vendar ne več kot za petsto kvadratnih metrov

http://www.gu.gov.si/


REFERENCE NA ZAHTEVO