GEO - ƒ geodetske storitve

m³ IZRAČUN KOLIČIN IZVEDENIH ZEMELJSKIH DEL
Izračuni izkopanih / zasutih zemeljskih mas, 3D model, prečni profili…


Zemeljske mase posnamemo z geodetskimi metodami izmere s Tahimetrom, GNSS sistemom ali s terestričnim laserskim skenerejem.


REFERENCE NA ZAHTEVO