GEO - ƒ geodetske storitve

GEODETSKI NAČRT - 3D MODEL TERENA

Geodetski načrt je osnova arhitektom pri projektiranju.

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih.

Geodetski načrt lahko vsebuje podatke o: reliefu, vodah, rastlinstvu, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, zemeljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih. Podatki o zemljiških parcelah so podatki o mejah zemljiških parcel, številke zemljiških parcel in podatki o mejah vrst rabe.

Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz geodetskega načrta in certifikat geodetskega načrta. V grafičnem prikazu se za prikaz vsebine geodetskega načrta uporabljajo znaki, določeni v topografskem ključu. Če je treba na geodetskem načrtu prikazati meje zemljiških parcel in podatke o mejah zemljiških parcel glede na namen uporabe geodetskega načrta niso dovolj natančni, je treba pred prikazom mej zemljiških parcel v grafičnem prikazu meje urediti skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

Geodetske načrte na zahtevo naročnika izdelamo tudi v 3D modelu.


REFERENCE NA ZAHTEVO


LEGENDA TOPOGRAFSKIH ZNAKOV