GEO - ƒ geodetske storitve

EVIDENTIRANJE STAVBZemljišče pod stavbo se določi v postopku določitve zemljišča pod stavbo, ki ga izvaja geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve.

Določitev zemljišča pod stavbo je storitev odmere stavbišča, s katerim določimo površino, lego in obliko zemljišča, ki ga stavba pokriva.

Evidentiranje zemljišča pod stavbo je osnova, da se novozgrajeni objekt vpiše v uradne evidence. Ta postopek je nujen za pridobitev hišne številke (nove gradnje), da boste lahko uredili etažno lastnino v večstanovanjski stavbi, vpisali stavbo v kataster stavb, da boste lahko s svojo nepremičnino sklepali pravne posle (prodaja, menjava, nakup, hipotekarni kredit, …)

http://www.gu.gov.si/


REFERENCE NA ZAHTEVO