GEO - ƒ geodetske storitve

GISGIS - goegrafski informacijski sistem je povezovanje prostorsko orientiranih podatkov z atributnimi podatki. Povezani tako tvorijo celovit informacijski sistem. Običajno prostorske podatke združujemo v t.i. sloje in jih prekrivamo drug čez drugega. Tako nastane elektronski zemljevid z atributno bazo podatkov po željah naročnika. Z analizami in poizvedovanjem lahko dobimo pomembne odgovore na vprašanja o prostoru, ki so tako strateškega značaja.

Uporaba GIS - ov je danes prisotna v širokem spektru dejavnosti, kot npr. arhitektura (strokovne podlage za potrebe projektiranja), gradbeništvo, geodezija ( nepremičnine, katastri, kartografija,..), geologija, okolje in prostor, naravni viri ( kmetijstvo, arheologija, gozdarstvo,...), GJI - gospodarska javna infrastruktura, promet, javne gospodarske službe (elektro, vodovod, plinovod, ...), komunikacije, turizem,...

GIS in WebGIS je tehnologija, ki povezuje GIS podatke z dostopom preko spleta.

Podjetje GEO-ƒ se ukvarja s specializiranim razvojem geografskih informacijskih sistemov najvišje kvalitete. Proces poteka od vzpostavitve, obdelave in vzdrževanja podatkovnih baz, do prostorskih analiz, modeliranja, povezavo v WebGIS in predstavitve. Potrebam naročnika se prilagajamo s projektnim pristopom pri analizi in izbiri modela GISa, izboru opreme, izgradnji podatkovnih baz in izdelavi aplikacij.

Naše rešitve podpirajo prostorsko načrtovanje in postajajo nepogrešljivi sistemi za načrtovanje, vodenje in odločanje.

REFERENCE NA ZAHTEVO